Treningi indywidualne z Hansem Verbruggenem

UPDATE!

Dla wszystkich, którym nie udało się zapisać na warsztaty z psem lub dla uczestników, którzy chcą spędzić 3 dni na intensywnych treningach organizujemy dodatkowy dzień konsultacji indywidualnych – 15 września od 9:00 do 16:00.

Cena
200zł

Zapisy poprzez formularz na dole strony.

Warsztaty treningowe z Hansem Verbruggenem

Z pasji do psów i psich sportów zrodził się pomysł. Pomysł na stworzenie miejsca, gdzie zawodnicy, amatorzy i miłośnicy będą mogli spotykać się na wspólnych treningach, wymieniać doświadczeniami, uczyć się od siebie oraz od zapraszanych ekspertów. Tak powstał Dogzone – strefa psich sportów.

Na naszych placach odbywają się już cykliczne spotkania z polskimi trenerami i pozorantami. Pracujemy z przedmiotem, tropimy, uprawiamy Agility czy Rally-O.

Teraz chcemy sięgnąć dalej, dlatego zapraszamy na warsztaty ringowe z Hansem Verbruggenem.

Hans od ponad 20 lat trenuje psy, jest ekspertem w ringu belgijskim, doświadczonym pozorantem oraz trenerem NePoPo®. Więcej o Hansie na jego profilu: Hans Verbruggen oraz na stronie www.hansverbruggen.com/

Do kogo są skierowane warsztaty

 • Interesują Cię sporty ringowe?
 • Chcesz zrobić cały program na nowym placu?
 • Chcesz poprawić jakiś element albo nauczyć psa czegoś nowego?
 • Chcesz popracować nad posłuszeństwem?
 • Poznać NePoPo® w praktyce nie tylko w kontekście sportu?
 • A może pozorujesz i chcesz dowiedzieć się czegoś więcej w tej dziedzinie?

Jeżeli chociaż na jedno pytanie odpowiedziałeś/aś TAK – to to wydarzenie jest dla Ciebie.

SZCZEGÓŁY wydarzenia

Ilość miejsc
Uczestnicy z psami – 12
Pozorant – 6
Obserwator – 20

Cena
Uczestnik z psem 2 dni – 850zł
Obserwator 2 dni – 560zł
Pozorant – 560zł

Cena obejmuje obiad i przekąski kawowe, nie obejmuje noclegu i kosztów dojazdu na plac.

HARMONOGRAM WYDARZENIA

Rozpoczęcie
08:00
Ustalamy kolejność oraz zagadnienia do przepracowania – pierwsze wyjście na trening

Przerwa obiadowa
14:00 – 14:45

Drugie wyjście
14:45

Zakończenie
19:00

ZAGADNIENIA WARSZTATÓW

 • w wydarzeniu mogą wziąć udział psy na każdym etapie treningu
 • treningi praktyczne, ustalone indywidualnie do waszych potrzeb i elementów nad jakimi pracujecie,
 • możliwość obserwowania innych uczestników w trakcie treningu i wymiany doświadczeń
 • nie przewidujemy części teoretycznej, jednak będzie możliwość zadawania pytań pomiędzy treningami
 • warsztaty w języku angielskim z możliwością tłumaczenia na język polski i czeski
 • w trakcie wydarzenia będzie możliwość zakupu sprzętu marki Hans Verbruggen oraz Martin Systems (płatność gotówką w Euro)

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza oraz opłata za udział w warsztatach.

ENGLISH BELOW

Individual training with Hans Verbruggen

UPDATE!

For all those who failed to sign up for workshops with a dog or for participants who want to spend 3 days on intensive training, we organize an additional day of individual consultations – September 15 from 9:00 to 16:00.

Price
PLN 200

Registration via the form at the bottom of the page.

Workshops with Hansem Verbruggen

The idea was born out of passion for dogs and dog sports. An idea to create a place where players, amateurs and enthusiasts will be able to meet for joint training, exchange experiences, learn from each other and from invited experts. This is how Dogzone was created – a dog sports zone.

Regular meetings with Polish trainers and helpers are already held on our fields (protection work, track, detection, obedience, Agility or Rally-O).

Now we want to reach further, so we invite you to ring workshops with Hans Verbruggen.

Hans has been training dogs for over 20 years. He is an expert in the Belgian ring, an experienced helper and NePoPo® trainer. More about Hans on his profile: Hans Verbruggen and the website: www.hansverbruggen.com/

For whom IS our workshop:

 • Are you interested in ring sports?
 • Do you want to do the whole program in the new field?
 • Do you want to improve something or teach your dog something new?
 • Want to work on obedience?
 • Get to know NePoPo® in practice, not only in sport?
 • Or maybe you are a decoy and want to increase your knowledge?

If you answered YES to at least one question, then this event is for you.

event information

Number of places
Participant with dog – 12
Decoy – 6
Observer – 20

Price
Participant with dog – 2 days – 850zł
Decoy 2 days – 560zł
Observer – 2 days – 560zł

Price includes lunch and snacks, does not include accommodation and travel costs.

event schedule

Start
08:00
We determine the order and the issues to be worked on – the first training session

Dinner brake
14:00 – 14:45

Second tranining session
14:45

End
19:00

WORKSHOP ISSUES

 • dogs at any stage of training can participate in the event,
 • practical trainings, tailored individually to your needs and the elements you are working on,
 • the possibility of observing other participants during training and exchanging experiences,
 • there is no theoretical part, but there will be an opportunity to ask questions between trainings,
 • workshops in English with the possibility of translation into Polish and Czech,
 • during the event it will be possible to purchase biting equipment from Hans Verbruggen and Martin Systems products (payments in Euro, cash only),

REZERWACJE/reservations